Praat mee over Molendel Gameren

Molendel is de naam van de nieuwe woonbuurt die wordt aangelegd aan de Hendrikstraat in Gameren. In de nieuwe buurt komen ongeveer 100 woningen.

Op woensdag 23 februari jl. is in zalencentrum Gambora een informatieavond gehouden over het woningbouwplan Molendel Gameren.

Tijdens de avond is het voorkeursmodel van het woningbouwplan gepresenteerd en is ruimte geboden voor vragen en opmerkingen. Het getoonde voorkeursmodel is gemaakt op basis van de reacties op drie modellen die te vinden zijn op deze website, en naar aanleiding van gesprekken met verschillende partijen waaronder het Waterschap en de gemeente Zaltbommel.U kunt de presentatie van het voorkeursmodel als pdf-bestand via deze link downloaden.

Deze website blijft tot medio maart toegankelijk en wordt dan afgesloten. Informatie over vervolgstappen vindt u daarna op https://projecten.vanwanrooij.nl/gameren/molendel. Wilt u op de hoogte blijven, dan kunt u ze zich daar aanmelden. U wordt dan periodiek op de hoogte gehouden middels een nieuwsbrief.

'Uw bijdrage heeft invloed op hoe de nieuwe buurt eruit gaat zien!'

thema De woningen
thema Verkeer en parkeren
thema Groen en water in de buurt

Hoe werkt het?

1. Ontvang uw code

Alle deelnemers ontvangen een code per brief of e-mail

2. Log in met uw code

Met deze code kan u hier steeds opnieuw inloggen.

3. Volg de stappen

De enquête leidt u door 3 stappen en toont u daarna meteen het resultaat!

Wat is er bedacht?

Aantal reacties: 429

Traditionele Bouwstijl

thema De woningen
icon
1

icon
29

icon
62
Bij model 1 ‘De Lanen’ staan sfeerbeelden van traditionele bouwstijlen. Speelse huizen, donkere kleuren en schuine daken. Op de afbeelding ziet u hier een voorbeeld van....
Facebook icon Instagram icon

Groen verspreid door de buurt

thema Groen en water in de buurt
icon
2

icon
5

icon
53
In modellen 1 "De Lanen" en 3 "De Woerden" is het groen langs de rivierdijk wat kleiner van oppervlakte maar er ligt meer groen verspreid in de buurt....
Facebook icon Instagram icon

Parkeerkoffers in het groen

thema Verkeer en parkeren
icon
3

icon
2

icon
48
In model 1 ‘De Lanen’ staan parkeerkoffers in het groen ingetekend. Een parkeerkoffer is een ruimte waar auto’s bij elkaar geparkeerd staan. Doordat er bomen en struiken omheen staan, worden grote parkeervelden in het zicht voorkomen. Zo vallen de auto’s minder op. Op de afbeelding ziet u een voorbeeld van …...
Facebook icon Instagram icon

Groene lanen vormen een ringweg door de buurt

thema Verkeer en parkeren
icon
4

icon
8

icon
45
In model 1 "De Lanen" zorgen twee groene zichtlijnen voor doorzicht van en naar de rivierdijk. Deze groene lanen vormen samen een slingerende ringweg door de buurt....
Facebook icon Instagram icon

Uitzicht op de Waalbandijk

thema Groen en water in de buurt
icon
5

icon
1

icon
42
In model 1 ‘De Lanen’ wordt voorgesteld om Molendel te bouwen met twee lange lanen naar de Waalbandijk, zogenaamde zichtassen. Zo is er vanuit een groot deel van de buurt direct uitzicht op de Waalbandijk. Langs de dijk komt groen en daarachter ligt de Waal. Op de afbeelding ziet u …...
Facebook icon Instagram icon

Buiten spelen in de natuur

thema Groen en water in de buurt
icon
6

icon
1

icon
39
In model 2 ‘De Singel’ is veel aandacht voor landschappelijk groen waarin sloten zijn opgenomen. Lekker buiten spelen in en met de natuur. Op natuurlijk ingerichte speelplaatsen kunnen kinderen ontdekken en samenspelen. Op de afbeeldingen ziet u voorbeelden van natuurspeelplaatsen....
Facebook icon Instagram icon

Belangrijkste onderwerpen

De woningen

Welke stijl en type woningen vindt u het beste passen in deze buurt?

41%
Cijfer 5.5

Verkeer en parkeren

Wat zorgt voor een goede en veilige bereikbaarheid van de wijk en voor voldoende parkeerplaatsen?

24%
Cijfer 5.3

Groen en water in de buurt

Prettig wonen met groen, water en speelplaatsen in de buurt

35%
Cijfer 5.8

Nog meer ideeën


In model 1 'De Lanen' zijn huizen veelal haaks op de Waalbandijk gebouwd, zodat je een goed zicht houdt op de dijk als je door de straat kijkt.

Aantal actieve deelnemers voor dit project: 1

In model 1 ‘De Lanen’ is veel aandacht voor landschappelijk groen. Aan de Waalbandijk kunnen wadi’s gemaakt worden. Hierin wordt regenwater dat op daken en straten valt tijdelijk opgevangen, zodat het niet rechtstreeks in het riool verdwijnt. In de wadi wordt het water gefilterd en daarna naar slootjes in de buurt geleid. Goed voor het grondwaterpeil en goed voor de natuur. Op de afbeelding ziet u een voorbeelden van een wadi.

Aantal actieve deelnemers voor dit project: 1

In model 3 ‘De Woerden’ zijn woonhofjes opgenomen. Een woonhof, waar de bewoners op elkaar kunnen letten en voor elkaar kunnen klaarstaan. En waarbij er ook voor iedereen voldoende privacy en vrijheid is. Op de afbeelding ziet u een voorbeeld van een woonhofje.

In model 3 ‘De Woerden’ tonen we een aantal doodlopende straten en woonerven. Wonen aan een straat of erf zonder doorgaand verkeer en dus alleen auto’s van mensen die bij de woningen moeten zijn. Dat geeft rust in de straat. Op de afbeelding ziet u een voorbeeld van een straat zonder doorgaand verkeer. Hiermee bedoelen we dat daar kleinere woonclusters worden gerealiseerd waar geen doorgaand verkeer doorheen rijdt. Deze straten en erven worden uitsluitend gebruikt voor bestemmingsverkeer, dus de mensen die zelf aan zo’n erf wonen. Dat zorgt wel voor rust in de straat.

In model 2 " De Singel" liggen grotere groene gebieden aan de rand van de buurt nabij de rivierdijk en langs de hoofdweg (lus)

In model 2 "De Singel" liggen kleine groepjes van woningen langs korte bochtige woonstraten in het zuidoostelijk deel. Het noordwestelijk staan meer woningen naast elkaar langs langere singels.

Aantal actieve deelnemers voor dit project: 2

In model 3 ‘De Woerden’ wordt voorgesteld om woonhofjes aan te leggen. Bij woonhofjes kunnen parkeerhofjes worden aangelegd. Dit zijn parkeerplaatsen voor de mensen die aan een hofje wonen, in of vlakbij het hofje, zodat mensen niet te ver hoeven te lopen van en naar hun woning. Met een parkeerhof bedoelen we dat de parkeerplaatsen voor de mensen die aan een hofje wonen ook in of nabij het hofje moeten worden gelegd zodat mensen niet te ver hoeven te lopen van en naar hun woning.

In model 3 "De Woerden" is de buurt met elkaar verbonden door een ringweg met een duidelijke lusstructuur.

In model 1 ‘De Lanen’ wordt voorgesteld om lanen te maken met zicht op de Waalbandijk. Hierin worden de parkeerplaatsen voor woningen langs de weg naast de rijbaan gelegd. Mogelijk voor de eigen deur parkeren dus. Op de afbeelding ziet u een voorbeeld parkeerplaatsen langs de rijbaan.

In model 1 ‘De Lanen’ is de groene ruimte het meest ingericht. Elkaar ontmoeten in het groen in de buurt. Zoals in een gemeenschappelijke pluktuin die buurtgenoten samen verzorgen en waar ze samen oogsten. Op de afbeelding ziet u voorbeelden van gemeenschappelijk groen.

Iedere woningbezitter kan zelf een laadpaal aanvragen op zijn eigen terrein. Daarnaast zouden ook openbare laadpalen kunnen worden aangelegd in de buurt.

Aandacht voor levensloopbestendige woningen, waarbij bewoners ook op hogere leeftijd kunnen blijven wonen in de buurt. Een voorbeeld hiervan zijn patiowoningen.

Aantal actieve deelnemers voor dit project: 5

Een waterpoel in de groene ruimte van het project opnemen, waar kikkers en salamanders kunnen vertoeven.

In model 3 ‘De Woerden’ is wonen op woerden opgenomen. Bij de rivieren lagen vroeger heuvels, die ook wel woerden werden genoemd. Aan de Waalbandijk kunnen drie groepen huizen iets verhoogd aangelegd worden. Op de afbeelding ziet u een voorbeeld van wonen op woerden.

Aantal actieve deelnemers voor dit project: 53

In het plan ook vrije kavels opnemen. Bij een vrije kavel koopt de eigenaar een stuk bouwgrond om daar zelf een woning op te (laten) ontwerpen en bouwen.

Aantal actieve deelnemers voor dit project: 3

Naast voornamelijk traditioneel óf modern zou ook een mengvorm onderzocht kunnen worden. Hierin ook landelijke vormen meenemen. Zo ontstaat mogelijk een kleurrijker beeld.

Bij model 3 ‘De Woerden’ staan sfeerbeelden van moderne bouwstijlen. Dat zijn strakke huizen, lichte kleuren en deels platte daken. Op de afbeelding ziet u hier een voorbeeld van.